GeschiedenisBestuurlijkMedia en publicaties

 

Kort overzicht van de geschiedenis van KBN

In het begin van de zeventiger jaren gaf minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) vier miljoen euro aan de gemeente Enschede. Dat geld was bestemd voor de nieuwe wijk Enschede Noord. Het was de bedoeling dat de inwoners van Noord zelf mochten uitzoeken en bepalen naar welke instellingen dat geld zou gaan.

Het geld zou dus ten goede komen aan de inwoners van de wijk. Er werd hiervoor een projectgroep in het leven geroepen en na ongeveer twee jaar van voorbereidende werkzaamheden is er een enquête onder de inwoners van Noord gehouden, waaruit naar voren kwam dat het geld in de eerste plaats moest worden besteed aan een zwembad en op de tweede plaats dat er een kinderboerderij moest komen.

In februari 1973 heeft Eef Nijhuis met nog enkele medewerkers een werkgroep kinderboerderij in het leven geroepen. De werkgroep kreeg na verloop van tijd de opdracht een geschikte boerderij in de omgeving van Noord te zoeken. Toevallig was in die tijd de boerderij van de familie Busschers aan de Vanekerbeekweg te koop, mooi gelegen aan de rand van Enschede Noord. De boerderij werd gekocht, er werd een stichting Kinderboerderij Noord opgericht en de stichting kreeg van de gemeente Enschede de boerderij in bruikleen voor een periode van tenminste vijfentwintig jaar.

De boerderij werd gerestaureerd, de vroegere potstal en deel werden ingericht als schenkerij. De schuur, kapschuur en kippenhok werden opgeknapt, er werden nieuwe volières gebouwd en er verschenen diverse onderkomens voor allerlei soorten dieren als herten, schapen, geiten, varkens, een koe, pluimvee en watervogels.

De boerderij heeft op de eerste plaats een educatief doel en wel: de kinderen uit de stad in aanraking brengen met de dieren. En waar kunnen ze de dieren beter leren kennen en er mee omgaan dan op een boerderij waar al deze dieren en voorzieningen aanwezig zijn? Zo dacht de oprichter en eerste voorzitter Eef Nijhuis erover: docent in hart en nieren en afkomstig van het platteland bij Mander in Noord Twente. En zijn visie wordt nog steeds voortgedragen door de huidige generatie bestuursleden.

Het gedeelte van de grond dat ligt aan de overkant van de vanekerbeekweg werd ingericht voor volkstuinen. Enthousiaste tuiniers kunnen hier een stuk grond huren van de boerderij. Voor het dagelijkse reilen en zeilen van de tuinen werd een commissie ingesteld bestaande uit actieve tuiniers met hart voor de zaak met als voorzitter iemand uit het bestuur van de stichting. Zo werd de boerderij een gemengd bedrijf: veeteelt aan de ene zijde van de weg en akkerbouw aan de andere.

In 1976 vond de opening van de kinderboerderij plaats door de pas benoemde burgemeester van Enschede, de heer Wieringa.

Er is in de loop der jaren veel veranderd, verbouwd en herbouwd op de kinderboerderij, deel uit lopende budgetten, deels uit schenkingen. En altijd met veel hulp van vrijwilligers. In 1988 werd er een nieuwe koeien- en geitenstal gebouwd en werden de volières gerestaureerd. Dit was mogelijk geworden door verschillende schenkingen, met name van de Stichting Jantje Beton. Enschede Noord heeft in 1997 geld gekregen voor stadsvernieuwing en de kinderboerderij heeft uit die pot 50.000 gulden ontvangen. Van dit geld werd een invalidentoilet gebouwd, van de schenkerij werd een educatieve ruimte gemaakt en op het speelveld kwamen enkele nieuwe speeltoestellen.

In 2008 werd een nieuwe stal op de wei gebouwd en een hooikap gerealiseerd met geld het Rabobank Stimuleringsfonds, een studentenactie en schenkingen van wijkbewoners. De kwaliteit van de kinderboerderij werd beloond met een certificering door de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN). In dit jaar werd ook afscheid genomen met de laatste bestuursleden die er vanaf het begin bij de boerderij betrokken waren. Opgevolgd door een geheel nieuwe generatie.

In 2009 werd konijnenbult vernieuwd en kwam een nieuw onderkomen voor de varkens tot stand. Dat zoveel werken in 2008 en 2009 waren gerealiseerd, werd uitgebreid gevoerd tijdens een groots "de kinderboerderij levert op" feest in april 2009.

Gedurende de jaren is de boerderij uitgegroeid tot een prachtige, complete en door SKBN gecertificeerde boerderij waar Enschede met recht trots op kan zijn.